Cách Tải Mẫu giấy ủy quyền công ty, cá nhân thông dụng 2022

Cách Tải Mẫu giấy ủy quyền công ty, cá nhân thông dụng 2022 là ý tưởng chính trong nội dung bây giờ của font chữ đẹp yay text. Đọc content để biết đầy đủ nhé.

Giấy ủy quyền là đại diện cho người ủy quyền thực hiện một số giao dịch trong phạm vi ủy quyền. Dưới đây, Yaytext.info cập nhật năm 2022 về một số mẫu giấy ủy quyền thông dụng và mới nhất hiện nay.

mau-giay-uy-quyen

1. Ý nghĩa của giấy Uỷ quyền?

Giấy ủy quyền được khá phổ biến trong cơ quan nhà nước, công ty hay doanh nghiệp muốn ủy quyền cho các cá nhân hay giữa cá nhân với cá nhân.

Giấy ủy quyền là biểu mẫu văn bản pháp lý ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một người hay công ty được đại diện cho mình thực hiện một số công việc trong phạm vi ủy quyền.

2. Mẫu giấy uỷ quyền công ty (doanh nghiệp) năm 2022

Năm 2022, Mẫu giấy uỷ quyền công ty thường dùng trong công việc như: ủy quyền công ty cho cá nhân; ủy quyền ký thay giám đốc; ủy quyền thay kế toán nhận tiền.

Mẫu 1: Ủy quyền ký kết hợp đồng

Download mẫu giấy uỷ quyền ký kết hợp đồng

Mẫu giấy uỷ quyền ký kết hợp đồng
Mẫu giấy uỷ quyền ký kết hợp đồng
 

Mẫu số 2: Ủy quyền đòi nợ

Download mẫu giấy Ủy quyền đòi nợ

Mẫu giấy Ủy quyền đòi nợ
Mẫu giấy Ủy quyền đòi nợ
 

Mẫu 3: Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Download mẫu giấy Ủy quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu giấy Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Mẫu giấy Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 

Mẫu 4: Ủy quyền giao nhận chứng từ

Download mẫu giấy giao nhận chứng từ

Mẫu giấy giao nhận chứng từ
 

3. Mẫu giấy uỷ quyền cá nhân năm 2022

Hiện nay, mẫu giấy uỷ quyền cá nhân thường được dùng trong công việc như: ủy quyền giao dịch ngân hàng; ủy quyền quyết toán thuế TNCN; ủy quyền sử dụng đất; ủy quyền làm giấy tờ xe

Mẫu 1: Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân

Tải ngay: ủy quyền cá nhân cho cá nhân mới nhất

Mẫu 1: Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân 
 

Mẫu 2: Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân

Download mẫu giấy uỷ quyền cá nhân

Mẫu 2: Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân 
Mẫu 2: Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân 
 

Mẫu 3: Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân

Download mẫu giấy uỷ quyền cá nhân

Mẫu 3: Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân 
Mẫu 3: Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân 
 

4. Một số trường hợp không được uỷ quyền năm 2022

Theo quy định pháp luật, một số trường hợp không được phép ủy quyền, gồm:

– Đăng ký kết hôn hay ly hôn;

– Gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng hay tổ chức tín;

– Lập di chúc của bản thân;

– Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.