Yaytext Xiên chéo – C̷h̷ữ̷ ̷x̷i̷ê̷n̷ ngắn dài

Công cụ này tạo ra các xiên chéo trên văn bản của bạn, sử dụng unicode. Các xiên chéo trông như thế n̷à̷y̷ hoặc thế n̸à̸y̸. Bạn có thể sử dụng chữ xiên trên Facebook và Twitter, tin nhắn riêng, bình luận, vân vân. Chữ với xiên chéo thể hiện rằng văn bản đã được chỉnh sửa, xem xét hoặc xóa.

Công cụ tạo đoạn văn chữ kiểu cho Tiểu Sử, Bài Đăng Facebook, TikTok, Twitter…

Nhập văn bản của bạn

Xiên ngắn

Xiên dài