Yaytext Gạch ngang – c̵h̵ữ̵ ̵g̵ạ̵c̵h̵ ̵n̵g̵a̵n̵g̵ nét ngắn dài và uống

Công cụ này tạo ra văn bản gạch ngang (t̵h̵ế̵ ̵n̵à̵y̵), để bạn có thể sao chép / dán vào Facebook, Twitter, YouTube, SMS, vân vân. Văn bản gạch ngang thường được dùng để lưu ý đã xem hoặc chỉnh sửa, khi bạn muốn để lại văn bản gốc để giữ nguyên tính minh bạch và công khai. Phông chữ này cũng có thể được dùng để gạch lỗi, châm biếm hoặc gạch các việc đã làm trong danh sách.

Mặc dù công cụ này tạo ra chữ giống như khi sử dụng HTML strike hoặc thuộc tính CSS trang-trí-chữ: gạch-ngang, trên thực tế là không phải, công cụ này sử dụng unicode.

Công cụ tạo chữ gạch ngang cho Facebook, TikTok, Twitter…

Nhập văn bản của bạn

Gạch ngang nét ngắn

Gạch ngang nét dài

Gạch ngang nét uốn