Các kiểu chỉnh sửa

Các kiểu chỉnh sửa Mô tả Ví dụ Đậm (không có chân) Văn bản in đậm được hiển thị bằng phông chữ sans-serif. 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 đ𝗮̣̂𝗺 (𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗰𝗵𝗮̂𝗻) Đậm … Đọc tiếp